Foredrag: Det maritime København: Københavns Middelalderhavn og -befæstningerne med Hanne Fabricius

// Foredrag: Det maritime København: Københavns Middelalderhavn og -befæstningerne

Det maritime København: Københavns Middelalderhavn og -befæstningerne (Foredrag)

I første halvdel af 1100-tallet opførte kongen en halvkredsvold omkring den gamle handelsplads både for at beskytte pladsen mod angrebslystne fjender, men også for at markere, at handelspladsen var et særligt juridisk område.Befæstningen  blev allerede sløjfet, da biskop Absalons blev byens herre i sidste halvdel af 1100-tallet.Måske var det selvsamme Absalon, som iværksatte eller i hvert fald planlagde opførelsen af byens næste befæstning, der først i 1290´erne endelig stod færdig foran det nuværende Magasin på Kongens Nytorv. Foredraget gennemgår befæstningernes og havnens udvikling, byportene, havnetårnene og de maritime bygninger, færgelejer, broerne m.m..

Min bog: Gader og mennesker bind 2 kan bestilles her: hanne@tyra.dk
Tekster & fotos:
copyright Hanne Fabricius
Læs mere: http://tyra.dk/Foredrag%20-%20Kobenhavn.htm 

Find flere foredrag på min hjemmeside: www.tyra.dk

Bestil turen nu

// Kom i kontakt med os

Har du spørgsmål til historiskebyture.dk kan du altid skrive til os på janssen.cph@gmail.com. Vi hører også meget gerne om forslag til nye byture og lignende.