1100-1600: Fra Vandkunsten mod Amagerbøndernes Torv med Hanne Fabricius

// 1100-1600: Fra Vandkunsten mod Amagerbøndernes Torv

Først i 1673 blev Vandkunsten et torv. Indtil da var her en mølledam og flere møller i området.

Fra  Vandkunsten følger vi byens 1100-tals befæstning frem til Gammeltorv, og undervejs fortælles om byens og markedspladsens udvikling gennem middelalderen.

Vi drejer op ad Nørregade til Bispegården, som kan besøges alle dage undtagen i weekenden, og fortsætter forbi Universitetet og Vor Frue Kirke.

På Gråbrødretorv hører vi om byens gråbrødrekloster fra midten af 1200-årene, og drejer videre hen til byens andet kloster, der i dag står bevaret med to ud af fire fløje.

Vi slutter på Amagertorv, der var byens fisketorv, og hvor færgelejet lå ved Store Færgestræde.

Mødested: Vandkunsten ved springvandet

Læs mere & priser: www.tyra.dk

Bestil turen nu

// Kom i kontakt med os

Har du spørgsmål til historiskebyture.dk kan du altid skrive til os på janssen.cph@gmail.com. Vi hører også meget gerne om forslag til nye byture og lignende.