Christian Donatzky

Christian Holm Donatzky – History Tours 

Cand. mag i historie og samfundsfag. Har siden 2003 drevet virksomheden History Tours – historiske byvandringer og events.

Hjemmeside: www.historytours.dk
Kontakt: info@historytours.dk – tlf. 28 49 44 35. 

Idéen er at bruge byvandringer til en levende formidling af historie. Københavns historie fortæller om hele samfundets udvikling. Her finder man alle samfundslag, og her har den nationale udvikling sat sit præg.

Historiske vandringer i København og Helsingør
Hver tur tager udgangspunkt i en bestemt periode. På vandringerne bliver deltagerne ført ind i byens liv og udvikling i perioden, om byens udseende og byens folk. Man får et indblik i de forskellige kvarterers og bygningers rolle i Danmarkshistorien.

History Tours’ program 2023, gåture på dansk:

Hver lørdag kl. 12:
April: 1400-tallets Helsingør – Middelalderen
Maj: 1500-tallets København – Reformationen
Juni: 1600-tallets København – Renæssancen
Juli: 1700-tallets København – Frederik 5.
August: 1800-tallets København – Guldalderen
September: 1900-tallets København – Folkestyre

Mødested i Helsingør: Havnepladsen ved Sveasøjlen.
Mødested i København: Højbro Plads ved rytterstatuen af Biskop Absalon.

Turene varer ca. 1½ time. Bestil på info@historytours.dk

Man kan bestille gruppeture, foredrag og events - f.eks. skattejagter - for bl.a. firmaer, skoler og selskaber hele året rundt. Mere information om mulige ture nedenfor og på www.historytours.dk.

// Byturer med Christian Donatzky

 1. 1000-1600 - Det ældste København

  Absalon bygger den første borg i 1167. København bliver den vigtigste by i riget, der i perioder dækker hele Skandinavien.

  Læs mere og bestil byturen


 2. 1400-tallet - Middelalderens Helsingør

  I 1400-tallet regerer de danske konger over hele Skandinavien. Helsingør vokser til at blive en af Danmarks største byer efter Øresundstoldens indførsel.

  Læs mere og bestil byturen


 3. 1500-tallet - Reformationens København

  Den første del af århundredet er præget af religiøse stridigheder. Efter borgerkrigen Grevens Fejde i 1530'erne bliver det dansk-norske rige lutheransk

  Læs mere og bestil byturen


 4. 1600-1800 - Corfitz Ulfeldts København

  Corfitz Ulfeldt nåede at blive rigets mægtigste mand, inden han spillede rollen som landsforræder. På turen hører deltagerne om Corfitz Ulfeldts og hustruen Leonora Christinas storhed og fald.

  Læs mere og bestil byturen


 5. 1600-1800 - Kongernes København

  København bliver et vigtigt handelscentrum. Skandinavien er i krig. Byen rammes af store epidemier og voldsomme brande. Byen er præget af kongemagtens store bygningsprojekter.

  Læs mere og bestil byturen


 6. 1600-tallet - Frederik 3.'s København

  Denne tur fokuserer på Frederik 3.'s liv og regeringstid. Da han overtog tronen var han den svageste konge nogensinde, men efter svenskekrigene i 1657-1660 blev han Danmarks første enevældige konge.

  Læs mere og bestil byturen


 7. 1600-tallet - Handlens København

  Byen er præget af Christian IV's byggeprojekter og af forsøget på at gøre København til en faktor i den internationale handel. Byen bliver udvidet med bydelen Christianshavn.

  Læs mere og bestil byturen


 8. 1700-tallet - Dødens København

  Den store byldepestepidemi i 1711 er den værste katastrofe, der nogensinde har ramt København, og ca. 25.000 mennesker døde - en trediedel af befolkningen.

  Læs mere og bestil byturen


 9. 1700-tallet - Enevældens København

  København bliver hærget af to voldsomme brande i 1728 og 1795. Derfor stammer mange af Københavns bygninger fra tiden herefter. Byen er præget af enevældens bygningsprojekter.

  Læs mere og bestil byturen


 10. 1800-2000 - Bomber over København

  På turen bliver deltagerne ført ind i perioden 1800-2000 med særlig fokus på briternes bombardement i 1807. I tre nætter mellem den 2. og 5. september 1807 regnede bomberne ned over København.

  Læs mere og bestil byturen


 11. 1800-2000 - Demokratiets København

  Demokratiet bliver indført i Danmark og København. København bliver et kulturelt centrum med personligheder som H.C. Andersen og Bertel Thorvaldsen. Byportene brydes ned og voldene nedlægges.

  Læs mere og bestil byturen


 12. 1800-2000 - Frederik 7.'s København

  I Frederik 7.'s regeringstid blev Grundloven vedtaget, Danmark var i krig med Det Tyske Forbund og voldene faldt i København.

  Læs mere og bestil byturen


 13. 1800-2000 - H. C. Andersens København

  København bliver et kulturelt centrum, hvor H.C. Andersen kæmper for at blive anerkendt. Byen summer af kultur og debat. Demokratiet bliver indført i Danmark og København.

  Læs mere og bestil byturen


 14. 1800-tallet - Fru Heibergs København

  Johanne Luise Heibergs var 1800-tallets største skuespillerinde og dominerede Det Kongelige Teaters scene. Hendes liv en del af en brydningstid mellem enevælde og demokrati, romantik og realisme.

  Læs mere og bestil byturen


 15. 1800-tallet - Grænseløse København

  København er et kulturelt centrum. Byen vokser, og byportene og voldene nedlægges. Man forsøger at gøre noget ved de store sundhedsproblemer, der er forårsaget af dårlig hygiejne og boligforhold.

  Læs mere og bestil byturen


 16. 1800-tallet - Kierkegaards København

  På vandringen hører deltagerne om den store filosofs liv og forfatterskab og om de store begivenheder, der indrammede Kierkegaards liv - Napoleonskrigene, statsbankerotten og folkestyrets indførsel.

  Læs mere og bestil byturen


 17. 1800-tallet - Købkes & Marstrands København

  Denne tur handler om de to store guldaldermalere Christen Købke og Wilhelm Marstrand. De studerede sammen under Eckersberg, blev venner, men deres liv, karrierer og malerier var meget forskellige.

  Læs mere og bestil byturen


 18. 1900-tallet - Folkets København

  I 1900-tallet kommer demokratiet til at gælde alle voksne mennesker. Mænd og kvinder af alle lag får mulighed for at få indflydelse på de politiske beslutninger, lokalt og nationalt.

  Læs mere og bestil byturen


 19. 1900-tallet - Krigens København

  History Tours markerer 100-året for Første Verdenskrigs udbrud i 1914 med denne tur om København under Første Verdenskrig. Selvom Danmark ikke deltog i krigen, blev Danmark og København påvirket.

  Læs mere og bestil byturen


 20. 1900-tallet - Kvindernes København

  History Tours fejrer 100-året for kvinders valgret i 1915 med denne vandring. På byvandringen hører deltagerne om kampen for udvidelsen af valgretten og udviklingen af kvinders status i 1900-tallet.

  Læs mere og bestil byturen


 21. 1900-tallet - Påskekrisens København

  På denne byvandring i København fortæller historiker Christian Holm Donatzky om Påskekrisen i 1920.

  Læs mere og bestil byturen


 22. 1900-tallet - Pontoppidans København

  Hør om Pontoppidans liv og forfatterskab, som også fortæller om samfundsudviklingen, hvor Det Moderne Gennembrud, Industrialiseringen og den demokratiske udvikling ændrede Danmark.

  Læs mere og bestil byturen


 23. 1900-tallet - Svend Asmussens København

  History Tours fejrer Svend Asmussens 100 års fødselsdag med denne byvandring. På vandringen hører deltagerne om Svend Asmussens liv og karriere, men også om jazzens København.

  Læs mere og bestil byturen


 24. 1900-tallet - Sygens København

  Christian Holm Donatzky fortæller på denne byvandring om Den Spanske Syge, der ramte København i 1918.

  Læs mere og bestil byturen


// Kom i kontakt med os

Har du spørgsmål til historiskebyture.dk kan du altid skrive til os på janssen.cph@gmail.com. Vi hører også meget gerne om forslag til nye byture og lignende.