Schweiziske spor i København med Jan Janssen

// Schweiziske spor i København

Tur 29: Schweiziske spor i København Byen København gemmer en række historiske lag, som ikke umiddelbart er synlige for den nutidige besøgende, og ikke så få af dem er kommet hertil udefra. At også de schweiziske kantoner gennem tiderne har haft forbindelser til Norden, er nærliggende. Schweiz har med sin centrale beliggenhed på den ene og med sine begrænsede agrare ressourcer på den anden side i mange hundrede år sendt sine borgere ud til andre græsgange, nære og fjerne. I Københavns tilfælde er det også de danske besøgende i Schweiz, der har givet anledning til, at der kom gæster sydfra, fordi de blev inviteret herop af forskellige grunde. Specielt i perioden 1740 til 1800 har byen modtaget mange gæster fra Schweiz, hvilket skyldes enevældens ledende mænd, der var i færd med at gøre Danmark-Norge til et moderne samfund i oplysningstidens ånd. Når man ser nærmere på den schweiziske indvandring og de schweiziske gæsteophold fra ca. 1700 til 1850, vil fire forhold blive synlige: - en række specialister indenfor områder, som Danmarks ledende mænd ønskede, at landet skulle få gavn af, blev mere eller mindre inviteret til at besøge København,- byen Geneve fik en fremtrædende stilling med hensyn til eksport af højt kvalificeret arbejdskraft,- konditorerne fra Graubünden udgjorde også qua deres antal en betydningsfuld indvandring af specialister,- København og Danmark efterlod et yderst positivt billede og et fortsat prodansk engagement hos de hjemvendte schweiziske borgere.Mødested: Foran Reformert Kirke, Gothersgade 111Turens varighed: to timerFor tysksprogede kan byvandringen tilbydes på tysk: Schweizer Spuren in Kopenhagen. Hertil på internettet www.tyskforlaget.dk

Bestil turen nu

// Kom i kontakt med os

Har du spørgsmål til historiskebyture.dk kan du altid skrive til os på janssen.cph@gmail.com. Vi hører også meget gerne om forslag til nye byture og lignende.